Simptomi trudnoaee kod zeca

Od ¹kola u ¹koli, preko televizije, preko internetskih foruma, preko novina i kroz razgovore s majkama / bakama - otkrivamo koji su simptomi trudnoæe. Znamo da kada se mjeseèno krvarenje ne dogodi, vrijeme je za test na trudnoæu. Kada je test potreban, vrijeme je za oèekivanje vrtoglavice, bolova od gladi, i iznad svega, muènine i povraæanja. Meðutim, previ¹e duboko u to ne vjerujemo, dosta nam je ¹to ponekad priznajemo da mo¾da postoji sluèaj da osoba uopæe ne osjeæa nuspojave trudnoæe. Vjerojatno su vrlo osjetljivi. Meðutim, ono ¹to se ne bi dogodilo je opæe uvjerenje da ako nema razdoblja dok su muène, ka¾e se da æe postojati dijete. ©to osim starih koje koriste prilagoðene simptome trudnoæe? A ¹to oni mogu predstavljati?

Nutritivne ¾udnje - naravno, ne govorimo o sendvièu s namazom od ¹ljiva, krastavcima i jajima. Ponekad trudnica poène biti takozvana pro¾drljiva ¾elja, koja utjeèe na neodoljivu potrebu za jelom nejestivih proizvoda. Tako je, na primjer, sendviè s d¾emom, krastavcima i pastom od jaja, obilno izliven tekuæim sapunom. Pojava takvih simptoma zahtijeva hitnu konzultaciju sa specijalistom.®eljeznice u ustima - ponekad trudne ¾ene mogu bubriti desni i krvariti tijekom èetkanja. U takvim stvarima èe¹æi æe posjeti biti potrebni ne samo ginekologu koji vodi trudnoæu, nego i stomatologu.Inkontinencija mokraæe - prvo zato ¹to ne pijete ni¹ta. Drugo, jer va¹ mjehur u uveæanom maternici "sjedi" na svakih nekoliko kilograma malog stvorenja. Umjesto toga, ne mo¾ete ni¹ta uèiniti u sada¹njosti, jedini lijek æe biti samo opskrbiti se odreðenim gaæicama (kao ¹to su veliki pampers i èestim odlaskom na zahod, jer spremanje urina u vezi s ka¹ljanjem ili smijehom mo¾e imati neugodne posljedice.Hrkanje - odgovornost za to je nateèene nozdrve, koje ne samo da mogu ostaviti dojam stalno napunjenog nosa i laganog krvarenja, nego i hrkanja noæu. To ne zauzima unatoè tom negativnom. Zahvaljujuæi tome, va¹ suprug, koji je do sada gotovo svake noæi bio zainteresiran za va¹e hrkanje, shvatit æe kako se osjeæate i ¹to je to zavr¹ilo.Ko¾a se mijenja - radi se o èudnim mjestima na bradi i vratu, takoðer o paucima koji se mogu pojaviti na ko¾i pokrivenoj dijelom tijela. Melanin je odgovoran za ovu vrstu promjene, koja nam u osnovnim uvjetima daje dobar izgled ko¾e (ili svu njezinu razinu, ali njezina prekomjerna gradnja u redu blagoslovljenog stanja mo¾e uzrokovati èudne promjene i materijalni dom najstra¹nijih u¾asa. Ne uzimajte to. Sve ove promjene proæi æe kasnije u trudnoæi ili najkasnije nakon poroda. Ako se promjene boje pretjerano i dosadno pojavljuju na ljudima, ulo¾ite u pra¹inu i pokrijte temelj. Lagani tretmani ljepote uèinkovito prikrivaju sve nedostatke.Nesanica - vrlo je te¹ko jer nagla¹avamo sigurnost drugih da je trudnoæa "trenutak u kojem mo¾emo spavati".

Trudnoæa sama èinjenica, one koje nisu poznate na prvom mjestu, kada rastu trbuh takoðer vrlo uèinkovito sprijeèiti spavanje. Na¾alost, ne postoji naèin da se nosite s nesanicom koja se pojavila (ni pod kojim uvjetima ne mo¾ete se kretati tabletama za spavanje!. Morate se poku¹ati naviknuti na to. Meðutim, naravno, èak i prije, ove èinjenice æe takoðer nestati s isporukom. Teoretski. Kako mogu, uz standardne simptome trudnoæe, takoðer i druge, ponekad smije¹ne, ponekad ne¹to manje. No, bez ikakvog razloga, trudnoæa je znaèajno dobra razina ¾ene, a onda mi ni¹ta novo ne preostaje, samo da vam, dragim buduæim majkama, po¾elim laganu i laganu trudnoæu, kao i sretno podizanje buduæeg potomstva.