Modeliranje kovreave kose

Moja neæakinja posebno voli igrati se s kosom, mo¾ete je milovati danima, ai takoðer je isprati. U isto vrijeme ona je doista posveæena, da ako ¾eli cijelu stvar da izgleda lijepo, mo¾e napraviti jednu pletenicu desetak puta, cijelo vrijeme jedeæi ureðaje za kosu ili ih zabadajuæi. Visoko cijeni ¹kolske nastupe i usredotoèuje se na njih. Njezina najnovija kreacija, Princess Joker, takoðer je ugodna i trebala joj je savr¹enu frizuru i odjeæu. Po redoslijedu broja, mama je ispreplela svoje male pletenice s trakama smje¹tenim u njih. Kasnije je ovaj izvrstan jedanaestogodi¹njak rekao ne, ne, ne jednom. Ja æu izgledati ljep¹e u interijerima .... i poèelo je. Èetrdeset i pet minuta overclockanja dok se modeliraju. Izgledala je lijepo kao velika princeza. Tek kad se tada pridru¾ila suradnicima s plemiæima, brzo se predomislila. To ne znaèi da je pro¹lo oko dva sata od poèetka skladanja. Neoèekivano ... potpuno je promijenilo viziju, iu svom stilu zvuèalo je gotovo kao da je "nieeee, oèito ne ¾elim, ne podsjeæam ni¹ta na aristokrata, ¹to je u velikoj mjeri njezino jamstvo". Izmislila je novu frizuru, stavila kosu u strukturu labave koke. Sreæom, naravno, kao ¹to sam ranije pisao, veæ vje¾bamo rezanje kose, to je ono ¹to je i¹lo vrlo brzo. Njezina majka, s jedne strane, iz druge, i za dvadeset minuta.

https://sprtanol24.eu/hr/

Provjerite gdje kupiti ukosnice