Ewa zuriti

Vatra je vrlo razorna sila. Kad na pojedinačnom putu pronađe tvari osjetljive na izgaranje, potpuno ih uništava. Neplanirani proces izgaranja može pokriti gotovo sve materijale koje imamo - krute tvari, tekućine i plinove. U odnosu na vatrogasno sredstvo koriste se druga sredstva za gašenje. Najjednostavnija je apsolutno voda. Iako nije u svakom primjeru, možete ga koristiti. U požarima se često uzimaju vatre i prašci.Manje poznata činjenica je upotreba pare za suzbijanje vatre i suzbijanje njenog raspada. Manja popularnost para proizlazi iz sadašnjosti, da se on može koristiti samo u stanovima koji su također zatvoreni samo za gašenje određenih požara. Para kao sredstvo za gašenje požara nije oblikovana u model za gašenje šuma koje gori. To ne znači da ga nije važno koristiti pri gašenju spaljivanja drva. Para je poželjno rješenje, između ostalog, za vrijeme požara na mjestima koja suše drva, međutim, površina ovih stanova ne može prelaziti 500 četvornih metara.Proces gašenja pare sastoji se u tome da se pod pritiskom dovede u požarno područje. Kao rezultat toga, dolazi do razrjeđivanja zapaljivih plinova u njegovoj regiji, smanjuje se i koncentracija kisika, što zauzvrat sprječava njegov razvoj, a nakon nekoliko minuta vatra se gasi. Par baca ne samo da gasi vatre čvrste tvari, već i tekućine i plinove. Također se u tim slučajevima vatra mora širiti samo u zatvorenom prostoru. Na otvorenom prostoru vodena para gubi svoju učinkovitost kao metoda gašenja požara.