Elementi podsustava vojne nacionalne sigurnosti

Stroj koji se pokreæe predstavlja prijetnju osobi koja cijeni njezin rad za nju. Stoga je bilo potrebno u organizacijama ugraditi sigurnosne komponente uz odr¾avanje proizvodnih kapaciteta. Komponente i sigurnosni stilovi uglavnom koriste proizvodni pogoni s razlièitim novcem za osiguravanje organizacije i tehnolo¹kih oblika, proizvoðaèa strojeva i dobavljaèa tehnolo¹ke linije.

U Poljskoj, dokument koji oznaèava ovaj lik je, meðu ostalima Uredba ministra gospodarstva od 30. listopada 2002. u povijesti minimalnih uvjeta za povjerenje i higijenu funkcija u velièini strojeva koje koriste zaposlenici na radnom mjestu (Journal of Laws No. 191, stavka 1596, s izmjenama i dopunama. Pravni propisi i zakoni propisuju da stroj mora biti opremljen samom za¹titnom opremom koja æe sprijeèiti opasnost ili je ukloniti. Iznimka su strojevi, gdje sigurnosni prekidaè neæe smanjiti rizik, jer neæe imati pritiska za razdoblje pona¹anja i neæe sprijeèiti prijetnju. Najpopularniji prekidaèi su: prekidaèi i elektromagnetske blokade sigurnosti u institucijama i tehnolo¹ki napredak, granièni prekidaèi s sigurnosnim pologom u prehrambenom i farmaceutskom sektoru (visoka energija i otpornost na va¾ne uvjete rada, magnetski prekidaèi i kodirani prekidaèi, no¾ni prekidaèi. Sigurnosni prekidaè mora biti postavljen u otvorenom i dostupnom prostoru (u oknu ili na vratima, biti oznaèen u prepoznatljivom modu (crvena ruèka na ¾utoj pozadini tako da zaustavljanje stroja mo¾e rezultirati u najkraæem moguæem roku. Zaustavljanje stroja pati od sprjeèavanja nesreæa, smanjenja posljedica nezgode i sprjeèavanja o¹teæenja stroja kada je njegovo hodanje bolesno.