Ekonomska sigurnost europske unije

Postoje također europski i naši zakonski propisi u odjelu za zaštitu zaposlenika u stanovima u opasnosti od eksplozije. Piće među takvim europskim dokumentima je Informacija 99/92 / EC od 16. prosinca 1999. u povijesti minimalnih zahtjeva na kraju koje poboljšava razinu povjerenja i prevenciju zdravlja zaposlenika koji su potencijalno izloženi riziku eksplozivne atmosfere.

Ovaj dokument postavlja zahtjeve za svakog poslodavca. Prije svega, poslodavac mora jamčiti sigurnost svojih gostiju tijekom obavljanja dobrih radova u prostorijama postrojenja. Pored toga, sprečava se eksplozivna koncentracija u smislu rada. Istovremeno sprječava stvaranje izvora paljenja koji na bilo koji način mogu pokrenuti eksploziju. Pored toga, ovo pravilo mora umanjiti vrlo opasne učinke eksplozije. Pored toga, u Republici Poljskoj postoje normativni akti koji odlučuju odredbe o vrlo raspravljenom području. Riječ je o uredbi od 29. svibnja 2003. koja se tiče minimalnih zahtjeva za povjerenjem i higijenom zaposlenika ljudi na radnim mjestima na kojima može doći do eksplozivne atmosfere (Journal of Law No. 1007 iz 2003., točka 1004 i zakon od 8. srpnja 2010. u situaciji minimalnih zahtjeva u pogledu zaštite na radu, u kombinaciji s ponudom predstavljanja eksplozivne atmosfere u radnoj sobi (Journal of Laws 2010, br. 138, točka 931, koji uvode gore navedenu direktivu.Eksplozijska sigurnost je eksplozijska sigurnost koja računa na pomoć ne samo trgovine i proizvoda, već i kontrolu zaposlenika. Stoga je posebno zabrinuto što poslodavci određuju potencijalno eksplozivna područja. Osim toga, želite testirati postojeće sustave otporne na eksploziju koji imaju izuzetno važan položaj u području protueksplozijske sigurnosti. Istovremeno treba izraditi materijale poput procjene opasnosti od eksplozije i dokumenta za zaštitu od eksplozije. Stvaranje ovih materijala rezultat je Uredbe Ministarstva unutarnjih poslova i uprave od 7. lipnja 2010. (Žurnal zakona iz 2010. br. 109, točka 719, temeljene na važećim zakonskim odredbama i tehničkim specifikacijama, kao i Uredbe ministra gospodarstva od 8. srpnja 2010. (Časopis za zakone iz 2010. br. 138, točka 931.