Comarch erp xl bi

Program comarch xl je pobolj¹ani sustav ERP klase koji upravlja i mijenja proces upravljanja modernim poduzeæem. ERP softver se koristi u razlièitim tvrtkama velièine, od najmlaðih, do nekoliko ljudi do velikih tvrtki s mnogim granama ¹irom svijeta.

Glavne prednosti softvera te ljestvice vidljive su u sljedeæim podruèjima poslovanja:- raèunovodstvo i raèunovodstvo,- zemlji¹te i skladi¹tenje,- privatni i otvoreni promet dokumenata,- analiza internih procesa tvrtke,- upravljanje prodajom i informacijama s konaènim èovjekom,- upravljanje ljudskim resursima tvrtke.

Program comarch xl odlikuje se vrlo opse¾nim podacima i modularna je konstrukcija.To omoguæuje velike moguænosti za izgradnju rje¹enja prilagoðenog potrebama tvrtke.Serija modula okupljena je u sekcijama koje logièki kombiniraju funkcionalnosti koje meðusobno djeluju.Comarch sustav je prilagoðen potrebama svake tvrtke. & Nbsp; Redoslijedu prethodi detaljna analiza svih procesa i potreba poslovanja. & Nbsp; Zahvaljujuæi tome, rje¹enje æe se kupiti za visoke performanse u grupi.Osim standardne verzije licence, comarch nudi i SaaS standard, tj. Softver kao uslugu. Cijela usluga radi kao dio raèunalstva u oblaku. Pristup je moguæ putem internetske veze putem web-preglednika.Ovaj distribucijski sustav smanjuje tro¹kove implementacije proizvoda na krajnjem kupcu. Ne ostvaruje se potreba za ulaganjem u proizvodne servere i anga¾iranje struènjaka za rad i odr¾avanje softvera.Za tehnolo¹ka poduzeæa program nudi posebne module. Kupuju za definiranje proizvodnih procesa.Tehnièki parametri upotrijebljenih sirovina mogu se uvesti u bazu podataka kada se zamjenjuju. Stvaranje razlièitih tehnolo¹kih verzija omoguæuje vam da uredsku ponudu prilagodite vanjskom primatelju.Trenutno, program comarch xl djeluje u preko 5000 ureda diljem Poljske. Najveæe industrije koje podr¾ava softver ukljuèuju, izmeðu ostalog, graðevinsku, kemijsku, prometnu, internetsku i automatizaciju.Najveæi pojedinci su:- Trgovac- VOX graðevinska skladi¹ta